Tour 2023

De tussenstanden per klassement zijn terug te vinden via het menu “Tourstanden” en in Power BI.

Individueel klassement
Je strijdt individueel voor een mooie plek op de ranglijst. Degene die op plek 1 t/m 5 eindigen, winnen een prijs. Wanneer je laatste wordt in de poule, mag je een jaar lang de rode wissellantaarn bij je dragen. De hoofdprijs is natuurlijk alleen weggelegd voor de nummer 1. Degene die dit wint, wordt met zijn naam toegevoegd op de wisselbokaal.
Misschien nog wel belangrijker zijn de subdoelen. Eindig ik hoger dan vorig jaar? Eindig ik boven mijn introducé? Of toch net boven die ene collega? Voor de subdoelen reiken wij geen prijzen uit, maar hier kun je natuurlijk wel onderling wat over afspreken.

Unitklassement
Terug van weggeweest. Je unit doet mee met het unitklassement als er ten minste acht medewerkers uit de unit meedoen (een introduc√© telt mee bij de unit van de medewerker). Welke unit scoort het beste gemiddelde en gaat aan de haal met deze prijs? Hoe leuk is het om een andere unit te verslaan? De deelnemers van de units met minder dan acht leden worden samengevoegd in “Unit Regenboog”, waardoor iedereen kans maakt op deze prijs.

Ploegenklassement
Door loting ben je gekoppeld aan een aantal andere deelnemers, waarmee je een team vormt. deze zijn vernoemd naar diverse Tourploegen. Het team dat het hoogste gemiddelde heeft, krijgt ook een prijs. Moedig dus ook je ploeggenoten aan!

Weekklassement
Naast bovenstaande klassementen zijn er ook nog drie weekklassementen. Na iedere week wordt er gekeken wie het die week het beste heeft gedaan. Op deze manier zijn er nog drie prijzen te verdelen.