benaming van oplopende generaties


Hieronder volgt een staatje met de benamingen van de personen in een kwartierstaat met de daarbij behorende kwartiernummers. Het systeem is briljant in zijn eenvoud: de proband is nummer 1, zijn of haar ouders 2 en 3, en hun ouders 4, 5, 6 en 7. Steeds het nummer van de vader verdubbelen dus en diens echtgenote het daarbij behorende oneven nummer geven.

Generatie Benaming Kwartiernummers

1

I

Proband

1

2

II

Ouders

2-3

3

III

Grootouders

4-7

4

IV

Overgrootouders

8-15

5

V

Betovergrootouders

16-31

6

VI

Oudouders

32-63

7

VII

Oudgrootouders

64-127

8

VIII

Oudovergrootouders

128-255

9

IX

Oudbetovergrootouders

256-511

10

X

Stamouders

512-1023

11

XI

Stamgrootouders

1.024-2.047

12

XII

Stamovergrootouders

2.048-4.095

13

XIII

Stambetovergrootouders

4.096-8.191

14

XIV

Stamoudouders

8.192-16.383

15

XV

Stamoudgrootouders

16.384-32.767

16

XVI

Stamoudovergrootouders

32.768-65.535

17

XVII

Stamoudbetovergrootouders

65.536-131.071

18

XVIII

Edelouders

131.072-262.143

19

XIX

Edelgrootouders

262.144-524.287

20

XX

Edelovergrootouders

524.288-1.048.575

21

XXI

Edelbetovergrootouders

1.048.576-2.097.151

22

XXII

Edeloudouders

2.097.152-4.194.303

23

XXIII

Edeloudgrootouders

4.194.304-8.388.607

24

XXIV

Edeloudovergrootouders

8.388.608-16.777.215

25

XXV

Edeloudbetovergrootouders

16.777.216-33.554.431

26

XXVI

Edelstamouders

33.554.432-67.108.863

27

XXVII

Edelstamgrootouders

67.108.864-134.217.727

28

XXVIII

Edelstamovergrootouders

134.217.728-268.435.455

29

XXIX

Edelstambetovergrootouders

268.435.456-536.870.911

30

XXX

Edelstamoudouders

536.870.912-1.073.741.823

31

XXXI

Edelstamoudgrootouders

1.073.741.824-2.147.483.647

32

XXXII

Edelstamoudovergrootouders

2.147.483.648-4.294.967.295

33

XXXIII

Edelstamoudbetovergrootouders

4.294.967.296-8.589.934.591

34

XXXIV

Voorouders

8.589.934.592-17.179.869.183

35

XXXV

Voorgrootouders

17.179.869.184-34.359.738.367

36

XXXVI

Voorovergrootouders

34.359.738.368-68.719.476.735

37

XXXVII

Voorbetovergrootouders

68.719.476.736-137.438.953.471

38

XXXVIII

Vooroudouders

137.438.953.472-274.877.906.943

39

XXXIX

Vooroudgrootouders

274.877.906.944-549.755.813.887

40

XL

Vooroudovergrootouders

549.755.813.888-1.099.511.627.775

De stamboom van de Familie Meerkerk komt tot nu toe tot generatie 12 (XII). Hieronder is nog een overzicht te zien over bloed- en aanverwantschap.

Bloedverwantschap

Betrokkene / Partner

Aanverwantschap

1e graad

kind
ouder

1e graad

2e graad

kleinkind
broer/zus
grootouders

2e graad

3e graad

achterkleinkind
broer/zus van de ouders (oom/tante)
kind van broer/zus (oom/tante-zegger)
overgrootouders

3e graad

4e graad

kind van broer/zus van de ouders (neef/nicht)
kleinkind van broer/zus
broer/zus van de grootouders (oud-oom/-tante)

4e graad

 


   
      CheckStat